Tarjoamme eri lajien urheilijoille valmiita testipaketteja, jotka vastaavat kyseisen lajin vaatimuksia.

Näillä testeillä pystytään arvioimaan laaja-alaisesti urheilijan ominaisuuksia omaan lajiin ja tätä tietoa voidaan siten hyödyntää valmennuksessa.

Urheilijan vahvuudet ja heikkoudet pystytään tällä tavoin huomioimaan yksilöllisessä valmennuksessa ja harjoittelussa. Aikaisempaan tutkimustietoon pohjautuen voimme rakentaa kullekin lajille ja ikäluokalle soveltuvat testipaketit.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!