TesKun urheilijan kestävyystestit

Aerobisella energiatuotolla on keskeinen merkitys elimistön toimintakyvylle lähes kaikissa urheilulajeissa.

Niissäkin lajeissa, missä aerobisen kestävyyden puute ei suoranaisesti heikennä lopputuloksia, aerobinen energia-aineenvaihdunta vaikuttaa urheilijan kykyyn harjoitella sekä palautua harjoitusrasituksesta.

Aerobisen kestävyyden eri osa-alueiden testaaminen kuuluukin tavoitteellisesti harjoittelevan urheilijan kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen.

Aerobinen kynnys eli peruskestävyys

Anaerobinen kynnys eli vauhtikestävyys

Maksimaalinen hapenottokyky eli maksimikestävyys

Suora aerobinen laboratoriotesti

Urheilijan testeissä mitataan aerobista energia-aineenvaihduntaa, keuhkotuuletusta, hapenkulutusta ja hiilidioksidin tuottoa, työmäärää/vauhtia sekä sydämen sykettä ja laktaatin muodostumista nousevalla kuormituksella. Testit toteutetaan aina lajisuuntaisesti juoksumatolla, sauvakävelynä tai ergometrillä.

Testissä määritellään:

Aerobinen kynnys

%-taso

hapenkulutus

hapenkulutus ml/kg/min

työ/vauhti

syketaso

La-taso

Anaerobinen kynnys

%-taso

hapenkulutus

hapenkulutus ml/kg/min

työ/vauhti

syketaso

La-taso

Maksimaalinen hapenottokyky

hapenkulutus

hapenkulutus ml/kg/min

työ/vauhti

syketaso

La-taso

Hyötysuhde/taloudellisuus

Maitohapon poisto

Urheilijan aerobinen kenttätesti

Urheilijan aerobista energia-aineenvaihduntaa mitataan lajisuuntaisen tai lajikohtaisen suorituksen perusteella. Nousevalla kuormitusperiaatteella mitataan ja rekisteröidään suoritusta, vauhtia tai tehtyä työtä, sydämen sykettä ja veren maitohappopitoisuutta.

Testi voidaan suorittaa erilaisilla kuormitustavoilla ja myös muilla paikkakunnilla sopimuksen mukaisesti.

Juoksu/suunnistus:

6–10 x 1000 m / rata tai polku

5 x 2000 m / maratoonarit

Hiihto:

6 x 500–1000 m / sauvarinne

6 x 2000 m / rullahiihto

6–10 x 2–3 km / hiihto

Pyöräily:

6–10 x 3 min / ergometri

6 x 4 km / tiellä

Luistelu:

6 x 1,5 km / rullaluistelu

6 x 1,6 km / luistelu

Uinti:

6 x 200 m / halli

6–10 x 2 min / käsiergometri

Soutu/melonta:

6–10 x 3 min / ergometri

6 x 1000 m / lajikohtainen

Triathlon:

matkakohtaiset sovellutukset

Testissä määritellään:

Aerobinen kynnys

hapenkulutus ml/kg/min

työ/vauhti

syketaso

La-taso

Anaerobinen kynnys

hapenkulutus ml/kg/min

työ/vauhti

syketaso

La-taso

Maksimaalinen hapenottokyky

hapenkulutus ml/kg/min

työ/vauhti

syketaso

La-taso