Tarkoituksenmukaiset, lajisuuntaiset tai lajikohtaiset testit sekä niiden säännöllinen ja järjestelmällinen hyödyntäminen kuuluvat keskeisesti nykyaikaiseen valmennukseen.

Testiin valmistaudutaan kuten kilpailuun, mutta urheilijan ei tarvitse olla kilpailukunnossa testiin tullessaan. Testi on ensisijaisesti apuväline, jolla ohjataan urheilijan harjoittelua tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

Testaus perustuu laji-analyysiin. Urheilijan testipatteriston tulee määrittää kaikki suoritukseen vaikuttavat fyysiset ominaisuudet, jotka rajoittavat urheilusuoritusta.

Fyysiset ominaisuudet luokitellaan ja niiden kehittämistarve arvioidaan, urheilijan ikä, sukupuoli ja harjoitusvaihe huomioiden. Arvioinnissa erotellaan urheilijan heikkoudet ja vahvuudet.

Testausmenetelmien tulee olla niin tarkkoja, että niillä voidaan todentaa harjoittelun aikaansaamat muutokset. Näin testaus edesauttaa valmentajaa omien menetelmiensä kehittämisessä.