Aerobinen peruskuntotesti, TesKu-testi 4–6 x 1000 m nousevalla kuormituksella laktaattimittauksin

Yrityksille soveltuvina testeinä suosittelemme yksilön aerobisen energia-aineenvaihdunnan toimintakykyä kartoittavaa peruskuntotestiä.

Olitpa sitten kuntoilun aloittaja, aktiivinen harrastaja tai urheilija, saat treeneistäsi enemmän irti kuntotestin jälkeen. Tarkka testi antaa pohjan henkilökohtaiselle, omien tavoitteiden mukaiselle kunto- ja liikuntaohjelmalle.

Kuntoilijan aerobinen peruskuntotesti (Jääskeläinen 1985) on laaja-alainen ja yksilöllinen aerobista energia-aineenvaihduntaa sekä sydämen ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyisyyttä kenttäolosuhteissa mittaava testi.

Testin toteutus

Kävellen, hölkäten, juosten 3–6 x 1000 m nousevalla rasituksella. Voidaan toteuttaa myös pelkästään kävellen tai sauvakävellen mikäli juokseminen ei onnistu.

Testissä mitataan

  • sydämen sykettä
  • vauhtia tai työsuoritusta
  • veren laktaattipitoisuutta

Testillä määritetään

  • Aerobinen kynnys – peruskestävyys – peruskunto
  • Anaerobinen kynnys – vauhtikestävyys – maratonkunto
  • Maksimaalinen hapenottokyky – maksimikestävyys – maksimikunto

Testin mittavirhe laboratoriotestiin verrattuna on +/– 2–5 %. Testi on siis tarkempi kuin aikaisemmat kuntotestit.

TesKun kuntotestistä saat tarkkojen tulosten lisäksi yksilöllisen liikuntareseptin kuntosi kohottamiseen.