1. Rekisterin pitäjä

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu Oy. (Y-tunnus 1033509-0), Vihiojantie 5, 33800 TAMPERE, Puh. 050 55 666 78, tesku@tesku.fi, www.tesku.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö: Petri Jääskeläinen, 0505566678, tesku@tesku.fi, www.tesku.fi

3. Rekisterin nimi

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu Oy:n asiakas- käyttäjä- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja kerätään myös työhyvinvointi ja testaus palveluiden yhteydessä. Työhyvinvointiohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista, joten henkilötietoja kerätään henkilön suostumuksella.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Teskun maratonkoulun käyttäjät, TesKun tapahtumaan osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.  Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän ylläpitämän Teskun maratonkoulun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.

d) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, sekä yhteydenotot muihin TesKun työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

e) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika tai allergiatiedot. Rekisteröidyn henkilön itse syöttämiin tietoihin lukeutuvat myös alaikäisten tiedot, jotka tarvitaan tapahtumailmoittautumiseen.

f) Rekisterinpitäjän palveluihin liittyen rekisteröidyn nimi, sähköposti, tietoa erilaisista yksilölle tehtävistä kartoituksista ja testauksista.  Tiedot kerätään vain ja ainoastaan niiltä, jotka osallistuvat valmennuksiin. Rekisteri ei sisällä sairaus tai potilastietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, mobiilisovelluksen ja Lyyti-palvelun käyttötiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu Oy:n sisällä.
Palveluiden tuottamiseen voidaan käyttää kolmansia osapuolia, kuten alihankkijoita tai sopimuskumppaneita, jotka käsittelevät rekisterinpitäjän henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun tämän antamien ohjeiden mukaan.

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen.  Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu Oy tietosuojavastaavalle sähköpostitse osoitteeseen tesku@tesku.fi. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

10. Muutokset selosteeseen

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.