Kuntoilijan kuntotestaus

Liikunnan kaikkien myönteisten terveyteen, työkykyisyyteen, kuntoon, yleiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvien vaikutusten aikaansaanti edellyttää liikuntaohjelmalta yksilöllisyyttä, fysiologiset tosiasiat huomioivaa, äärettömän tarkkaa, kuntoilijaa motivoivaa ja ohjaavaa testausjärjestelmää.Kunto - mitä se on?

Kunto, elimistön toimintakykyisyys tarkoittaa yksilön kykyä tehdä työtä, toimia, olla aktiivinen

Kuntotesteille asetettavat vaatimukset ja kuntotestien tarkoitus:

 • Kuntotestin tulee mitata yksilöllisesti kartoitettavia ominaisuuksia
 • Kuntotestin tulee kartoittaa laaja-alaisesti elimistön eri järjestelmien toimintakykyä, kuntoa
 • Kuntotestin tulee olla riittävän tarkka, jotta liikuntaharjoittelun aikaansaamat muutokset pystytään rekisteröimään
 • Kuntotestin perusteella on pysyttävä antamaan yksilöllinen liikuntaohjeisto (liikuntaresepti) henkilökohtaisen tavoitteen suunnassa
 • Kuntotestin tulee olla turvallinen!
 • Testi suoritettava liikuntatavalla, joka on yksilölle tuttu, jota yksilö harrastaa

Kenelle?

Kuntotestit ovat tarkoitettu kaikille niille kuntoilijoille, jotka haluavat tietoa elimistönsä eri järjestelmien toimintakyvystä, kunnosta ja ohjeita liikkumiseensa, olipa henkilökohtainen tavoite kuntoliikunnassa mikä tahansa.

 • Aktiiviliikkujalle uutta potkua
 • Ohjeita kuntoharjoittelun rytmittämiseen
 • Ohjeita maratonille, puolimaratonille
 • Ohjeita muihin kuntotempauksiin
 • Painonhallintaan ja painonsäätelyyn
 • Työkyvyn kohennukseen
 • Elinvoimaisuuden lisäämiseen
 • Hidastaa elimistönsä rappeutumista
 • Vaikuttaa terveytensä tausta- ja riskitekijöihin
 • Parantaa stressinsietokykyään ja kohentaa mielialaansa

Mitä testit sisältävät?

 • Taustakyselyn terveydentilasta ja liikuntatavoista
 • Kehon koostumuksen mittaukset: pituus, paino ja rasvaprosentti
 • Arvioinnin kunto-ominaisuuksista ja kehittämistarpeen
 • Yksilöllisen testipalautteen ja liikuntaohjelman
 • Ryhmille suoritettuihin testeihin liittyy aina palauteluento testituloksista sekä niiden käytöstä kunto- ja terveysliikunnan harjoittamisessa

Lopeta arvailu - tee kuntotesti!