Anaerobiset kestävyystestit

Kun elimistömme urheilusuorituksessa joutuu tilanteeseen, jossa aerobinen energia-aineenvaihdunta ei ehdi mukautua rasitukseen tai, jossa aerobisen energiatuoton teho ei riitä suorituksen ylläpitoon, joudumme turvautumaan anaerobiseen energiantuottoon. Anaerobinen energiantuotto jakautuu kahteen toiminnalliseen järjestelmään. Nämä järjestelmät eivät toimi suoranaisesti peräkkäin vaan osittain rinnakkaisesti ja myös rinnakkain aerobisen energia-aineenvaihdunnan kanssa.

Alaktinen (hapoton) järjestelmä on ratkaisevassa asemassa lyhytkestoisissa ja kaikkein tehokkaimmissa liikuntasuorituksissa eli hapottomissa nopeuskestävyys-teholajeissa.

 • Anaerobinen teho 2 - 8 s
 • Kapasiteetti 8 - 20 s

Laktinen (maitohapollinen) järjestelmä on ratkaisevassa asemassa pitempi kestoisissa 20 - 90 s kestävissä maitohapollisissa nopeuskestävyyslajeissa.

 • LA:n stimulaatio teho 20 - 45 s
 • Anaerobinen kapasiteetti 45 - 90 s

Intervallityyppisissä teholajeissa keskeisimmäksi tekijäksi voi kuitenkin muodostua energiantuotto järjestelmän kyky palautua ja uudismuodostaa kyseiset energialähteet tai maksaa suorituksen aikana kertyneet metaboliitit.

Kehitettävät anaerobisen kestävyyden alueet

Jotta anaerobinen nopeuskestävyysharjoitus voitaisiin yksilöllisesti ohjeistaa tarkoituksenmukaiseksi ja tuloksia tuottavaksi, tulisi anaerobisten kestävyystestien antaa vastaukset oheisten tehoalueiden yksilölliseen harjoittamiseen

Hapoton nopeuskestävyys

 • Hapoton nopeuskestävyysharjoittelu 60 - 80 %
 • Maksimaalinen nopeuskestävyysharjoittelu 80 - 95 %
 • Maksimaalinen tempo-/nopeusharjoittelu 95 - 100 % (110%)

Maitohapollinen nopeuskestävyys

 • Määräintervallit 50 - 75 %
 • Tehointervallit 75 - 90 %
 • Toistojuoksut 90 - 100 %

Anaerobinen teho ja kapasiteetti

Alaktinen anaerobinen teho

 • Wingate maksimiteho 5 - 10 s
  • teho W / kg
 • Anaerobinen hyppelytesti 15 s
  • teho W / kg

Alaktinen anaerobinen kapasiteetti

 • Wingate 30 s
  • teho W / kg
  • väsymysindeksi
 • Anaerobinen hyppelytesti 30 s tai 3 x 15 s
  • teho W / kg
  • väsymysindeksi

Laktinen anaerobinen teho ja kapasiteetti

 • Maksimaalinen maitohappo pitoisuus LA - stimulaatio teho
  • mittausajankohta 2:30 - 5:00 - 7:30 - 10:00 min
 • 1 min ergotesti
  • teho W / kg
   • teho 30 - 45 s / kapasiteetti 45 - 60 s
  • väsymysindeksi
 • 1 min hyppelytesti
  • teho W / kg
  • väsymysindeksi

Anaerobiset kenttätestit

Anaerobiset harjoitustasotestit

Lajikohtainen alaktinen teho

 • 5 - 10 x 8 - 15 s / nousevalla teholla / palautus 2:30 - 4:00 min
 • suoritusteho m/s tai W/kg tai ml/kg/min

Lajikohtainen alaktinen kapasiteetti

 • 4 - 8 x 15 - 30 s / nousevalla teholla / palautus 4:00 - 8:00 min
 • suoritusteho m/s tai W/kg tai ml/kg/min

Lajikohtainen laktinen teho - kapasiteetti

 • 3 -5 x 30 - 60 s / nousevalla teholla / palautus 4:00 - 15:00 min
 • suoritusteho m/s tai W/kg tai ml/kg/min

Anaerobiset suorituskykytestit

Alaktinen teho 20 m / lentävä
Alaktinen kapasiteetti 150 m
LA - stimulaatio teho 300 m
LA- sietokyky 600 m
tai ajallisesti vastaavat testit muissa lajeissa