Aerobinen peruskuntotesti

Kuntoilijan aerobinen peruskuntotesti (Jääskeläinen 1986), TesKu-testi on aerobista energia-aineenvaihduntaa, sydämen, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyisyyttä kenttäolosuhteissa mittaava testi

Aerobinen peruskuntotesti
toteutetaan kuntoilijalle tarkoituksen mukaisella tavalla huomioiden aiemmat liikkumistottumukset. Testissä suoritetaan 4-6x1000 m/kävely-hölkkä-juoksu/sykeohjatusti nousevalla kuormituksella laktaattimittauksin

Testissä mitataan ja rekisteröidään:
 • Syke koko testin ajalta
 • Aika/työ, jokaiselta työjaksolta
 • Verinäytteestä laktaatti/maitohappopitoisuus
Testin perusteella määritetään:Aerobinen kynnys eli peruskestävyys eli peruskunto
 • hapenkulutus ml/kg/min
 • vauhti/työ
 • syke
 • La
Anaerobinen kynnys eli vauhtikestävyys eli maratonkunto
 • hapenkulutus ml/kg/min
 • vauhti/työ
 • syke
 • La
Maksimaalinen hapenottokyky eli kilpailukunto
 • maksimaalinen hapenottokyky l/min
 • hapenkulutus ml/kg/min
 • vauhti/työ
 • syke
 • La
Testitulokset

 • Testitulokset antavat tiedon sekä arvioinnin testattavan henkilökohtaisesta peruskuntotilasta, elimistön suoritusreservistä sekä maksimaalisesta hapenottokyvystä
 • Testin perusteella laaditaan yksilöllinen ja henkilökohtainen kunto-ohjelma (terveysliikuntaresepti), joka auttaa saavuttamaan kuntoilijan itselleen asettamat tavoitteet